Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!

Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!

Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!

Μπορεί ο καιρός να μας μπερδεύει λίγο, καθώς δεν ξέρουμε κάθε μέρα σε τι εποχή ξυπνάμε μιας και την μία μέρα είναι καλοκαίρι και την άλλη φθινόπωρο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι διανύουμε τους μήνες κατά τους οποίους οι περισσότεροι Έλληνες σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA), με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους αλλά και για την επιτυχία στη διοργάνωση του ταξιδιού τους.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα
πρέπει:

 • Να εμπιστεύονται για τα ταξίδια, τις μετακινήσεις
  και τις online κρατήσεις τους, μόνο τουριστικά γραφεία (συμβατικά ή
  ηλεκτρονικά) που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν τη βεβαίωση συνδρομής των
  νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου του Υπουργείου
  Τουρισμού (σύμφωνα με τον Ν. 393/1976, όπως ισχύει). Έτσι θα αποφύγουν
  δυσάρεστες εκπλήξεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες
  άδειες, και άρα παράνομα στο χώρο, και δεν τους παρέχουν καμία προστασία.
 • Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!
 • Να αναζητούν τον αριθμό ΜΗΤΕ των γραφείων αυτών,
  τον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν στην ιστοσελίδα τους, σε όλες τις
  έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις τους, στις συμβάσεις τους με τους
  καταναλωτές και στους γενικούς όρους τους για τη συμμετοχή σε οργανωμένα
  ταξίδια.
 • Πρόσθετη εγγύηση για τους ταξιδιώτες είναι το
  τουριστικό γραφείο που θα επιλέξουν -είτε συμβατικό είτε ηλεκτρονικό- να ανήκει
  σε κάποια από τις Ενώσεις Τουριστικών Γραφείων της χώρας. Θα πρέπει να
  αναζητούν το λογότυπο των Ενώσεων αυτών στην ιστοσελίδα ή στα έντυπά τους.
 • Εμπιστευόμενοι ένα νόμιμο τουριστικό γραφείο,
  μέλος Ένωσης Τουριστικών Γραφείων της Ελλάδας, οι υποψήφιοι ταξιδιώτες
  γνωρίζουν -στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού- ότι θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι
  τους με τον καλύτερο και πιο σίγουρο τρόπο και θα τους παρασχεθεί από αυτό η
  φροντίδα που περιμένουν. Επιδεικνύοντας δε οι ίδιοι στοιχειώδη προσοχή, θα
  εξασφαλίσουν ότι οι διακοπές τους θα είναι επιτυχείς, μια και οι ίδιοι τις
  κάλυψαν με σωστές κινήσεις και δεν κινδυνεύουν από δυσάρεστες εκπλήξεις.
 • Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!
 • Όταν ο καταναλωτής αγοράζει ένα οργανωμένο ταξίδι
  από τουριστικό γραφείο, να έχει οπωσδήποτε υπόψη του ότι:
 • Αφού διαβάσει με προσοχή τους όρους συμμετοχής, θα
  πρέπει να υπογράψει σχετική σύμβαση με το γραφείο, η οποία περιέχει τα στοιχεία
  του ταξιδιού και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ταξιδιώτη, καθώς και του
  τουριστικού γραφείου, κάτι που είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία.
 • Θα πρέπει να παραλάβει αντίγραφο της σύμβασης  και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
 • Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!
 • Το ταξίδι του θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε
  ασφαλισμένο για αστική επαγγελματική ευθύνη του τουριστικού
  γραφείου-διοργανωτή, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 7/2008, ενώ ο ίδιος ο
  καταναλωτής μπορεί να επιλέξει και πρόσθετη προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση,
  κάτι το οποίο προτείνουμε ανεπιφύλακτα, που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
  ατυχήματος ή ασθένειάς του, ενδεχομένως και την περίπτωση που τυχόν υποχρεωθεί
  να ακυρώσει το ταξίδι για δικό του λόγο.
 • Ειδικά όταν ο καταναλωτής αγοράζει μόνο αεροπορικά
  ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όχι οργανωμένο ταξίδι (πακέτο), θα πρέπει να
  φροντίζει, μόλις καταβάλλει το τίμημα των εισιτηρίων, να παραλαμβάνει αμέσως
  και τα ίδια τα εισιτήρια.

Post Discussion

Be the first to comment “Καλοκαιρινά ταξίδια με…ασφάλεια!”