Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις
πτήσεων, οι «περίεργες» χρεώσεις, οι υπεράριθμες πτήσεις, η απώλεια ή η φθορά
αποσκευών είναι μερικές μόνο από τις συνήθεις αναποδιές που ταλαιπωρούν τους
επιβάτες των αεροπλάνων καθημερινά.

Αν ταξιδεύεις με αεροπλάνο και
δεν γνωρίζεις τα δικαιώματά σου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και η
Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή στα παρουσιάζουν αναλυτικά.

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Τα δικαιώματα επιβατών
αεροπορικών μεταφορών ισχύουν:

1) Εάν η πτήση σου εκτελείται στο
εσωτερικό της ΕΕ από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

2) Εάν η πτήση σου φθάνει στην ΕΕ
από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ

3) Εάν η πτήση σου αναχωρεί από
χώρα της ΕΕ με προορισμό χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία
χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

4) Εάν δεν έχεις ήδη λάβει
παροχές (αποζημίωση, μεταφορά με άλλη πτήση, βοήθεια από την αεροπορική
εταιρεία) για προβλήματα σχετικά με τις πτήσεις του συγκεκριμένου ταξιδιού,
βάσει της σχετικής νομοθεσίας χώρας εκτός ΕΕ.

Είτε αγοράζεις το εισιτήριό σου
ηλεκτρονικά είτε όχι, είτε το προμηθεύεσαι απευθείας από την αεροπορική
εταιρεία είτε μέσω πρακτορείου, πρέπει προηγουμένως:

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Να διαβάζεις προσεκτικά τους
γενικούς όρους μεταφοράς της αεροπορικής εταιρείας, ώστε να αποφύγεις τυχόν
δυσάρεστες εκπλήξεις και να γνωρίζεις τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σου. Αν
δεν είσαι βέβαιος/η για κάτι, ζήτησε να σου υποδείξουν πού υπάρχει η σχετική
γραπτή πληροφορία. Προεπιλεγμένες επιλογές δεν επιτρέπονται.

Είναι σκόπιμο να γνωρίζεις:

– Πόση ώρα νωρίτερα οφείλεις να
βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο.

– Πόσες αποσκευές δικαιούσαι να
έχεις μαζί σου και με ποιο ανώτατο βάρος.

– Πόσο επιβαρύνεσαι σε περίπτωση
υπέρβασης του βάρους.

Να συγκρίνεις τους γραπτούς όρους
και τις πληροφορίες κατά την κράτηση του εισιτηρίου με τους όρους και τα
ατομικά στοιχεία που αναγράφονται ή επισυνάπτονται στο εισιτήριο. Να
βεβαιώνεσαι για την ορθή αναγραφή των προσωπικών σου στοιχείων, σύμφωνα με το
διαβατήριό σου (ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου κλπ.), πριν από την
ολοκλήρωση της κράτησης.

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Να ενημερώνεσαι εγκαίρως για τα
ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με τον προορισμό σου (π.χ. visa,
χρονική ισχύς του διαβατηρίου).

Να προσέχεις τυχόν επιπλέον
χρεώσεις για πρόσθετες αποσκευές, για υπηρεσίες ηλεκτρονικού check in ή για
τυχόν αλλαγή ημερομηνίας ή άλλων δεδομένων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
(Κανονισμός 1008/2008), ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει το τελικό συνολικό
αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει, το οποίο περιλαμβάνει με αναλυτική αναφορά,
τον αεροπορικό ναύλο ή το κόμιστρο, καθώς και τα κάθε είδους τέλη, φόρους και
επιβαρύνσεις. Άλλες προαιρετικές τιμολογήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται με
σαφήνεια και κατά τρόπο ευδιάκριτο κατά την έναρξη κάθε διαδικασίας κράτησης
και η αποδοχή τους από τον επιβάτη να γίνεται με ειδική συναίνεση.

Να γνωρίζεις ότι δεν επιτρέπεται
καμία επιβάρυνση των καταναλωτών λόγω χρήσης μέσων πληρωμής, όπως είναι η
πιστωτική ή η χρεωστική κάρτα.

Να ελέγχεις την αποσκευή σου,
αμέσως μόλις την παραλάβεις, ώστε, αν διαπιστώσεις πρόβλημα, να υποβάλεις
εγκαίρως δήλωση φθοράς, καταστροφής ή απώλειας.

Να κρατάς όλες τις αποδείξεις για
δαπάνες που έκανες για την περίπτωση που ζητήσεις αποζημίωση, όπου προβλέπεται.

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Αν καθυστερήσει η πτήση σου άνω
των δύο ωρών και αναλόγως της απόστασης της πτήσης, έχεις δικαίωμα:

Σε παροχή βοήθειας, όπως γεύματα
και αναψυκτικά, πρόσβαση σε επικοινωνία, διαμονή (αν χρειάζεται) και μεταφορά
από και προς τον τόπο καταλύματος, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τη
διάρκεια της καθυστέρησης.

Σε επιστροφή του αντιτίμου του
εισιτηρίου σου (όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες) εντός επτά
ημερών και, αν χρειαστεί, να επιστρέψεις χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό
τόπο αναχώρησης.

Αν αρνηθεί την επιβίβαση ο
αερομεταφορέας, παρά τη θέλησή σου, δικαιούσαι:

Αποζημίωση, ανάλογα με την
απόσταση της πτήσης:

– 250 ευρώ, για πτήσεις έως 1.500
χλμ.

– 400 ευρώ, για όλες τις πτήσεις
στο εσωτερικό της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. ή για όλες τις πτήσεις από 1.500 χλμ.
έως 3.500 χλμ.

– 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες
πτήσεις.

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Αν ο αερομεταφορέας προσφέρει
εναλλακτική πτήση με παρεμφερή ώρα άφιξης, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά
50%.

Παροχή βοήθειας ίδιας με την
καθυστέρηση πτήσης (δηλαδή κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής και
μεταφορά από και προς το κατάλυμα, αν απαιτηθεί διανυκτέρευση).

Αν ματαιωθεί η πτήση, δικαιούσαι:

Αποζημίωση με τους όρους της
άρνησης επιβίβασης, εκτός αν έγινε έγκαιρη ενημέρωση.

Παροχή βοήθειας ίδιας με την
καθυστέρηση πτήσης.

Να επιλέξεις μεταξύ των παρακάτω:

α. Επιστροφή του αντιτίμου του
εισιτηρίου σου (ολόκληρου ή μόνο του μέρους που δεν χρησιμοποιήθηκε).

β. Μεταφορά προς τον τελικό
προορισμό με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό.

γ. Εκ νέου κράτηση για
μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σου (εφόσον υπάρχουν θέσεις).

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Σημείωση: Ο
επιβάτης δεν λαμβάνει αποζημίωση από τον αερομεταφορέα ιδίως: αν η ματαίωση
οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, απεργία εργαζομένων κλπ.) ή
αν είχε προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τη ματαίωση ή αν προσφέρθηκε
εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα άφιξης και είχε
δοθεί έγκαιρη ενημέρωση, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού
261/2004.

Αν υπάρξει αλλαγή θέσης, έχεις
δικαίωμα:

Επιστροφής εντός 7 ημερών, αν ο
αερομεταφορέας σε τοποθετήσει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία
αγοράσθηκε το εισιτήριο σου:

– Του 30% της τιμής του
εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.

– Του 50% της τιμής του
εισιτηρίου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. (πλην των
πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας και των Γαλλικών υπερπόντιων
διαμερισμάτων) και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

– Του 75% της τιμής του
εισιτηρίου για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!

Αν συμβεί απώλεια, καταστροφή,
φθορά ή καθυστέρηση αποσκευών, δικαιούσαι:

Αποζημίωση από τον αερομεταφορέα,
εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή οφείλεται σε ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής.
Αν το περιεχόμενο της αποσκευής είναι μεγάλης αξίας, μπορείς, στον έλεγχο
εισιτηρίων, να το δηλώσεις, πληρώνοντας ένα συμπληρωματικό ποσό για να λάβεις
μεγαλύτερη αποζημίωση.

Σημείωση: Για τη
διεκδίκηση αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης εντός 7 ημερών από
την παραλαβή των αποσκευών ή εντός 21 ημερών, εάν πρόκειται για καθυστερημένη
παραλαβή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Ελλάδας βρίσκεται στη διάθεσή σου για περαιτέρω πληροφορίες, βοήθεια και
υποστήριξη για καταναλωτικές διαφορές σε 30 ευρωπαϊκές χώρες (στα 28 κράτη μέλη
της Ε.Ε., καθώς και στη Νορβηγία και στην Ισλανδία). Αν ο προμηθευτής εδρεύει
στην Ελλάδα, σε περίπτωση προβλήματος, μπορείς να απευθυνθείς στην Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Post Discussion

Be the first to comment “Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματα σου!”